Strona główna | O numerologii | Portret numerologiczny | Esencje i tranzyty | Numerologia partnerska | Imiennik

Moje menu

Logowanie
Rejestracja

Sprawdź
Regulamin

1. Definicje

1.1. Twoja liczba – serwis internetowy działający pod adresem www.twojaliczba.pl.
1.2. Użytkownik – osoba, która korzystająca z serwisu Twoja liczba
1.2. Zarejestrowany użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w serwisie Twoja liczba, w wyniku czego utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

2. Warunki korzystania z serwisu Twoja liczba

2.1. Korzystanie i rejestracja z serwu Twoja liczba jest równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie Twoja liczba nie jest wymagana
2.3. Rejestracja w serwisie Twoja liczba jest obowiązkowa w przypadku, gdy Użytkownik podejmie decyzję, aby korzystać z niektórych funkcjonalności serwisu Twoja liczba
2.4. Rejestracji w serwisie Twoja liczba dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać email kontaktowy, za pomocą którego Użytkownik może zalogować się do swojego konta w serwisie Twoja liczba
2.5. Dokonując rejestracji, Użytkownik jednocześnie oświadcza co następuje:
   a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych podczas rejestracji przez serwis Twoja liczba jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, wraz z późn. zm.) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w zakresie adresu e-mail.
   b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie z serwisu Twoja liczba informacji handlowej za pomocą poczty e-mail.
2.6. Użytkownikiem Twoja liczba może być pełnoletnia osoba fizyczna. 2.7. Użytkownik może korzystać z serwisu Twoja liczba za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem wyłącznie przez odpowiednią przeglądarkę internetową. Serwis Twoja liczba zastrzega możliwość blokowania mniektórych przeglądarek internetowych.
2.8. Serwis Twoja liczba wykorzystuje pliki Cookies. 2.9. Portret numerologiczny lub esencje i tranzyty w pełnej wersji są płatne. Aby uzyskać do nich dostęp należy wysłać SMS o treści PT.MINI na numer 7455. Koszt SMS: 4,00 PLN netto (4,92 brutto). Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod należy wpisać w odpowiednie pole formularza dostępnego podczas tworzenia analizy numerologicznej.
2.10. Korzystanie z numerologii partnerskiej jest możliwe tylko dla zarejestrowanytch użytkowników,którzy wykupili opcję konta MIDI. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy wysłać SMS o treści PT.MIDI na numer 91055. Koszt SMS: 10,00 PLN netto (12,30 brutto). Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod należy wpisać w odpowiednie pole formularza dostępnego podczas tworzenia analizy numerologicznej.
2.11. Korzystanie z imiennika numerologicznego jest możliwe tylko dla zarejestrowanytch użytkowników,którzy wykupili opcję konta PREMIUM. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy wysłać SMS o treści PT.PREMIUM na numer 91155. Koszt SMS: 11,00 PLN netto (13,53 brutto). Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod należy wpisać w odpowiednie pole formularza dostępnego podczas tworzenia analizy numerologicznej.
2.12. Wykupując dostęp do konta z opcją MIDI lub PREMIUM Użytkownik uzyskuje możliwość tworzenia dowolnej ilości analiz numerologicznych dostępnych w ramach danej opcji przez okres 30 dni od chwili aktywacji kodu dostępu.
2.13. Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do wygenerowanych przez siebie analiz numerologicznych nawet po wygaśnięciu dostępu do kont z opcją MIDI lub PREMIUM użytkownik ciągle ma dostęp do wcześniej wygeneroewanych analiz numerologicznych.

3. Własność intelektualna

3.1. Zawartość serwisu Twoja liczba chroniona jest prawem autorskim.
3.2. Zabrania się wykorzystania treści zamieszczonych w serwisie Twoja liczba bez uprzedniej zgody właścicieli serwisu Twoja liczba lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Zgoda musi wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Serwis Twoja liczba ma charakter informacyjny i właściel serwisu Twoja liczba nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom lub osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z działania serwisu i treści w nim zawartych
4.2. Właścicie serwisu Twoja liczba nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie Twoja liczba umieszczone są linki. Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innych stronach WWW.
4.3. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnośnie działania serwisu Twoja liczba i reklamacje korzystając z formularza dostępnego w zakładce "kontakt"
4.4. Właściciel serwisu Twoja liczba zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie Twoja liczba.
4.4. Użytkownik podczas rejestracji podaje jedynie adres email. Żadne inne dane osobowe nie są zbierane przez zerwis Twoja liczba.
4.6. Żadne dane podane przez Uzytkownika nie są udostępniane osobom trzecim
4.7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Sprawdź